FROZEN  

Cinematographer, Writer, Executive Producer

HARUD(Autumn)  

Cinematographer, Co-writer, Producer

PATANG(The Kite) 

Cinematographer

GURGAON  

Director, Co-writer

FIREFLIES  

Cinematographer

  • Grey Vimeo Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon